Ustal termin:
+48 692 22 33 91

Centrum INTROWERTUS oferuje:
Wysokiej jakości, specjalistyczną diagnostykę i orzecznictwo psychologiczne, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999r. O broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, pozycja 549).

Oferujemy możliwość badania dla zorganizowanych grup w miejscu pracy lub siedzibie instytucji.

Ustalenie terminu badania odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00.

Orzeczenie wydawane jest osobiście osobie badanej w terminie ustalonym indywidualnie podczas badania (7 dni roboczych).

Opłata za Badanie wg cennika lub ustalona indywidualnie:

Wpłat proszę dokonywać przed badaniem, gotówką lub przelewem na:
Multibank 34 1140 2017 0000 4102 0933 0129
(odbiorca: Centrum Diagnostyki Psychologicznej i Terapii Introwertus – Agata Kos)
W tytule proszę o podanie imienia i nazwiska oraz dopisku np. „badanie psychologiczne – broń”.

Na badanie proszę zgłaszać się z dowodem wpłaty za badanie.