Psychoterapia

indywidualna (50 min) 200 zł
indywidualna - online (50 min) 200 zł
sesja psychoterapeutyczna (50 min) 150 zł
rodzica z dzieckiem (60 min) 200 zł
pary (80 min) 300 zł
rodzinna (80 min) 300 zł
inne indywidualnie

Testy diagnostyczne

pozwolenie na broń 150 zł
aplikacje sądowe 130 zł
inteligencji ogólnej 150 - 200 zł
inteligencji niewerbalnej 100 zł
osobowości 150 - 200 zł
preferencji zawodowych 100 zł
diagnostyka kierunku preferencji zawodowych / osobowościowych 200 zł
badające zmiany organiczne w mózgu - w zależności od indywidualnych wskazań i zastosowanych metod 100 - 200 zł

Treningi

ustalane do treningu w zależności od ilości i długości spotkań

Inne

orzecznictwo dla MOPS - w zależności od zastosowanych technik diagnostycznych 150 - 250 zł
diagnostyka do roszczeń ubezpieczeniowych według wskazań diagnostycznych
inne do ustalenia po indywidualnej konsultacji psychologicznej

Zapraszam do skorzystania z oferty

Skontaktuj się ze mną w przypadku zainteresowania moimi usługami