Osoba ubiegająca się zobowiązana jest odbyć 3 – 5 indywidualnych spotkań konsultacyjnych, przed utworzeniem się grupy lub w jej trakcie, jeśli grupa ma charakter otwarty. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyznaczeniem terminu pierwszej konsultacji.

Grupy wsparcia

NazwaDla kogoTerminyCena / zapisy

Skontaktuj się ze mną w przypadku zainteresowania jedną z grup

Zadzwoń:
+48 692 22 33 91