Psycholog, Psychoterapeuta
mgr Agata Kos

Psychoterapia we Wrocławiu

Działalność konsultacyjno-psychoterapeutyczna skierowana jest przede wszystkim do osób dorosłych, indywidualnych lub par, doświadczających:

 • problemów emocjonalnych
 • nadmiernego stresu
 • objawów nerwicowych
 • napięcia
 • lęku
 • przebiegu żałoby
 • bezsenności
 • objawów depresji, przewlekłego smutku, bezradności
 • poczucia bezsensu
 • braku satysfakcji w życiu
 • kryzysów egzystencjalnych
 • zaburzeń psychosomatycznych (np. stanów bólowych o podłożu psychicznym)
 • trudności w kontaktach społecznych
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • choroby psychicznej własnej lub bliskiej osoby
 • bezpłodności
 • kryzysów konfliktów i trudności w relacjach partnerskich, małżeńskich i zawodowych, rozpadu związku
psychoterapia indywidualna Wrocław

Osoby zainteresowane spotkaniem terapeutycznym lub diagnostycznym zapraszam do gabinetu we Wrocławiu.

Proszę o wcześniejsze umówienie wizyty.

Konsultacje psychologiczne Wrocław — jak wyglądają?

W zależności od gabinetu terapeuty, spotkania oraz konsultacje psychologiczne mogą różnie wyglądać. Praca z pacjentem w moim gabinecie opiera się o psychoterapię integratywną. Oznacza to, że zgłębiając problemy pacjentów, korzystam z dorobku różnych nurtów psychologicznych. Dzięki temu mogę lepiej dostosować formę terapii do konkretnego pacjenta, jego charakteru, motywacji oraz rodzaju trudności i potrzeb. Ludzie różnią się między sobą i nie na wszystkich działają metody wyłącznie z szablonu jednego nurtu psychoterapeutycznego. Zgodnie z podejściem integratywnym biorę pod uwagę zarówno umysł, emocje, ciało, jak i duchowość.

Podobnie jak w innych dużych miastach, tak i we Wrocławiu psychoterapia jest coraz chętniej wybierana, jako droga zarówno do lepszego radzenia sobie z różnego rodzaju indywidualnymi trudnościami, jak i do ogólnej poprawy funkcjonowania w społeczeństwie (oraz w relacji z innymi ludźmi). W moim gabinecie podczas konsultacji i sesji terapeutycznych możesz czuć się swobodnie, dbam o poczucie bezpieczeństwa i zaufanie, jakim darzą mnie pacjenci. Jestem zobowiązana zasadą zachowania tajemnicy zawodowej, której przestrzegam zgodnie z etyką zawodu psychologa i psychoterapeuty.

Kiedy warto pójść na terapię?

Obecnie w równym stopniu mówi się o dbaniu o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Ogólne poczucie równowagi, dobre samopoczucie i satysfakcjonujące życie zależą od obu tych czynników. Na nasz stan zdrowia wpływają więc nie tylko aspekty związane z ciałem i jego kondycją czy wydolnością, lecz także to co czujemy i to o czym oraz w jaki sposób myślimy.

Z psychoterapii często decydują się skorzystać osoby, które doświadczają jakiegoś rodzaju cierpienia – dyskomfortu psychicznego. Najczęściej jest to stan przewlekły lub nawracający. Owo cierpienie sprawia, że takie osoby często czują się nieszczęśliwe, „niezdolne” do miłości i pracy. Jakby nie mogły w pełni korzystać z możliwości, jakie niesie im życie. Bardzo częstym powodem podjęcia psychoterapii jest depresja i inne choroby psychiczne. W ich wyniku chory często nie może normalnie funkcjonować w codziennym życiu, pracy i w kontaktach z innymi ludźmi.

Zdarza się również, że na terapię przychodzą osoby doświadczające w danym czasie dużego stresu lub/i trudności z poradzeniem sobie, na przykład z nową sytuacją życiową. Stresogenne czynniki to, na przykład:

 • nadmiar lub brak pracy,
 • problemy rodzinne,
 • problemy zdrowotne,
 • zdarzenia losowe, takie jak utrata bliskiej osoby, rozwód, wypadek.

Przejście przez te sytuacje może ułatwić właśnie terapia psychologiczna. Wrocław jest miastem, w którym świadczę swoje usługi oraz pomagam w lepszym poznaniu siebie i swoich emocji. Terapia nie jest wyłącznie dla osób z traumami czy chorobami psychicznymi. Daje ona także szanse na zadbanie o siebie i samorozwój. Jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich ludzi pragnących wziąć odpowiedzialność za własne życie i chcących korzystać z możliwości, jakie ono niesie. Dbając o siebie warto rozważyć psychoterapię ze specjalistą, który pomoże zrozumieć sedno odczuwanych trudności i problemów związanych na przykład z samoakceptacją, kompleksami, oraz innymi trudnościami, które dotykają bardzo wielu osób.

Długość trwania terapii

Każdy człowiek jest inny, dlatego też potrzebuje innej terapii, której długość i częstotliwość może być bardzo różna. W zależności od tego, z jakim problemem przychodzi do mnie pacjent, określam, ile czasu będzie potrzeba na to, aby się nim zająć. Niektórym wystarczy kilka sesji terapeutycznych, inni będą potrzebowali ich kilkanaście czy kilkadziesiąt. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, potrzeb, problemów i typu osobowości danej osoby. W razie niezadowolenia z efektów lub przebiegu, terapię można przerwać.

Najważniejsza w pracy terapeutycznej test relacja terapeutyczna, którą tworzą terapeuta i pacjent. Opiera się ona na budowaniu poczucia bezpieczeństwa, zaufania i szczerości. Jest to ważny czynnik decydujący o osiągnięciu wyznaczonego celu psychoterapii. Narzędziem pomocnym w budowaniu ram relacji terapeutycznej jest ustalenie kontraktu między terapeutą a pacjentem, w którym uwzględnione są oczekiwania, warunki, miejsce i czas i długość spotkań w terapii, a także jej zakończenia.

Korzyści z psychoterapii indywidualnej:

 • lepsze rozpoznawanie, nazywanie i rozumienie swoich emocji, reakcji i zachowań,
 • możliwość przepracowania traum z dzieciństwa lub dorosłego życia,
 • nauka radzenia sobie ze stresem,
 • nauka rozpoznawania symptomów płynących z ciała, świadczących o odczuwaniu silnych emocji,
 • lepsze radzenie sobie w relacjach z innymi ludźmi,
 • nauka wyznaczania granic oraz dbania o własny komfort,
 • poprawa samooceny, zmniejszenie samokrytycyzmu.

W przypadku takich usług jak psychoterapia indywidualna Wrocław jest miastem zrzeszających wielu dobrych specjalistów. Zadzwoń, jeśli zainteresowało Cię moje podejście do psychoterapii i potrzebujesz konsultacji.