Nie każdy, kto ma zamknięte oczy śpi i nie każdy kto śpi, odpoczywa…

Dotyczy 20 – 40% populacji ogólnej. Bezsenność stanowi poważny problem zdrowotny, a z uwagi na jej duże rozpowszechnienie, również społeczny.

Kiedy rozpoznajemy bezsenność?

Terminem tym określa się rozmaite zaburzenia czasu trwania lub jakości snu. Sen odczuwany jako zły charakteryzuje się różnymi dającymi się rozpoznać anomaliami. Nie musi to oznaczać, że czas trwania snu zostanie skrócony. Może się zdarzyć, że hipnogram może wcale nie odbiegać od normy i nie oznacza to, że mamy do czynienia z urojonym zaburzeniem.

W diagnozie bezsenności ważny jest subiektywny punkt widzenia osoby, która określa i odczuwa swój sen jako niewystarczający lub niezadowalający. Czyli taki, który nie dostarcza odpoczynku, regeneracji sił itd. Przy czym jakość tego snu i konsekwencji z tym związanych jest przedmiotem zamartwiania się i poczucia bezradności.

zaburzenia snu wrocław

Przyczyny bezsenności

  • Somatyczne (ciało) lub somatogenne (pochodzące z ciała), czyli przede wszystkim choroby (wywołujące: ból, świąd, duszność czy parcie na mocz),  które  utrudniają lub uniemożliwiają zaśnięcie, lub wybudzają.
  • Zewnętrzne, czyli pochodzące z otoczenia np. Hałas, kwitło, upał, klimat, strefa czasowa
  • Psychogenne (wywołane czynnikami psychicznymi). Najczęstsze przy bezsenności przewlekłej. Czyli nasze przeżycia absorbujące nasze myśli i pobudzające do przeżywania tj. konflikty osobiste, przykre przeżycia, pobudzenie, natrętne myśli utrudniające zaśniecie, przerywające sen lub wybudzające przedwcześnie.
  • Psychiatryczne, czyli wszelkie zaburzenia psychiczne tj. lęk, depresja, urojenia, czy omamy.
  • Toksyczne lub wywołane przez czynniki medyczne tj. zabiegi operacyjne, wypowiedzi lekarskie, leki i inne substancje, których spożywanie zaburza sen. Dotyczy to nadużywania używek jak kawa, alkohol, nikotyna.
  • Neurogenne Uszkodzenie Układu Nerwowego: w wyniku urazów, bezpośredniego uszkodzenia struktur anatomicznych regulujących sen, zaburzeń naczyniowych (miażdżyca), przebytych zapaleń mózgu itp.
  • Bezsenność pierwotna o nieznanym podłożu.

Poznawczo-behawioralna terapia bezsenności

Ze względu na swoją powszechność bezsenność jest już zaliczana do chorób cywilizacyjnych. Gdy występuje w postaci przewlekłej (trwającej powyżej 4 tygodni), często bywa związana z brakiem tzw. higieny snu. Na trudności z zaśnięciem nakłada się wtedy szereg czynników, w tym np. obecność elektroniki w sypialni. Jeśli natomiast borykasz się z bezsennością i nie potrafisz ustalić jej źródła, możesz potrzebować terapii takiej jak leczenie zaburzeń snu. We Wrocławiu od wielu lat pomagam pacjentom z tego rodzaju dolegliwościami. Skupiam się na indywidualnej analizie każdego przypadku, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie i plan pracy. W pracy łączę techniki behawioralne z poznawczymi w krótkoterminowej ustrukturyzowanej terapii.

Terapia poznawczo-behawioralna, aktualnie uznana jest za najskuteczniejszą metodę leczenia bezsenności, o podłożu psychogennym, jak również wspomagająco przy zaburzeniach psychiatrycznych np. przy leczeniu depresji.

Farmakoterapia, zgodnie z zaleceniami terapeutycznymi powinna podlegać ograniczeniom czasowym. Psychoterapia sprzyja zmniejszeniu konieczności przyjmowania leków nasennych, powrocie do przedchorobowej jakości funkcjonowania lub poprawieniu jej, tam, gdzie jest to możliwe.

Terapię bezsenności to 5 – 8 spotkań, w trakcie których diagnozujemy źródło i charakter problemu, wprowadzamy pomiar jakości Twojego snu i uczymy się, jak sobie z tym problemem radzić.

Profesjonalne leczenie bezsenności we Wrocławiu

Częstą przyczyną trudności ze snem (zasypianiem, zbyt wczesnym wybudzaniem się, niespokojnym snem etc.) są nieprawidłowe przyzwyczajenia. Należy do nich m.in. odsypianie w ciągu dnia, zbyt długie przebywanie w łóżku czy szkodliwe nawyki przed snem. Kiedy po wstaniu czujesz zmęczenie, ratunkiem może być leczenie bezsenności. Wrocław to miasto, gdzie znajdziesz kompleksową pomoc w sytuacji, gdy wypoczynek nie przekłada się na regenerację organizmu. Zaburzenia snu mają negatywny wpływ na samopoczucie i zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Znacząco obniżają poziom energii, powodują stany lękowe, drażliwość oraz wahania nastroju, wpływają na zaburzenia układu hormonalnego.

Jeżeli cierpisz na zaburzenia snu serdecznie zapraszam do umówienia się na konsultację.

Nie czekaj! Bezsenność obniża jakość Twojego życia.

Umów się na spotkanie już dziś